Terveydenhuollon ammattilaisille koulutustastaan vastaavat työtehtävät

17.10.2012

Sairaanhoitajien, perushoitajien ja lääkäreiden pakoa koulutustaan vastaavasta työstä sairaaloista, vanhainkodeista ja terveyskeskuksista muille aloille on ruodittu julkisuudessa.  Yli  30 000 hoitajaa on lähtenyt muihin tehtäviin.  Jäljellä olevistakin suuri osa harkitsee alan vaihtoa.  Lääkäreistä neljännes ei valitsisi uudelleen lääkärin ammattia, jos olisi lähtemässä opiskelemaan.

Monet terveydenhuollon ammattilaiset ovat kertoneet lähtönsä syyksi sen, että he eivät saa tehdä koulutustaan vastaavaa työtä.  Lääkärit tukahdutetaan todistusten kirjoittamiseen itsestäänselvyyksistä, joilla ei kaiken lisäksi ole mitään tekemistä lääketieteen kanssa. Lääkärit toimivat tekstinkäsittelijöinä. Kankeat tietojärjestelmät syövät kaikkien työaikaa potilastyöstä. Koulutetut hoitajat pesevät pyykkiä ja astioita vanhainkodeissa, tilaavat vaippoja ja täyttävät hyllyjä sairaaloissa.  Sairaalat täyttyvät potilaista, jotka eivät tarvitse sairaalahoitoa vaan jonottavat kevyempään hoitopaikkaan tai palveluasumiseen. Työhönsä motivoituneet terveydenhuollon ammattilaiset turhautuvat huomatessaan työskentelevänsä sairaalassa, joka tarjoaakin lähinnä majoituspalvelua eikä diagnostiikkaa ja hoitoa sairaille. He kokevat myös riittämättömyyden tunnetta, koska heillä ei ole aikaa tehdä kunnolla työtään, jonka he kokevat tärkeäksi ja mielekkääksi ja johon heillä on koulutus ja osaaminen.

Terveydenhuoltoalalla on kuultava enemmän työntekijää työtehtävien sisältöä kehitettäessä.  Sairaala- ja hoivapaikat tulee mitoittaa Helsingissä todellisen tarpeen mukaan.  Sairaalassa tulee voida hoitaa vain sairaalahoitoa tarvitsevia potilaita, ei jonottajia.  Palveluasumisessa ja vanhainkodeissa voidaan hyödyntää avustavan henkilökunnan ja vapaaehtoistyöntekijöiden käyttöä tehtävissä, joihin ei vaadita hoitajan koulutusta, esim. asukkaiden ulkoiluttaminen.  Tarvitsemme uutta näkökulmaa ja ajattelua terveydenhuollon ammattilaisten työhön ja ennen kaikkea päätöksentekoon.  Nyt tehdään ratkaisuja tulevaisuutta varten.