Työtehtäväni lääkärinä

Koulutukseltani olen geriatrian erikoislääkäri ja olen suorittanut erikoislääkäreiden johtamiskoulutuksen.  Olen pitkän työurani aikana toiminut terveyskeskuslääkärinä, hoitanut sotainvalideja Kaunialassa, työskennellyt yliopistosairaalassa ja ollut 15 vuotta Helsingin kaupunginsairaalassa lääkärinä, viimeiset kuusi vuotta apulaisylilääkärinä.  Opetan ja perehdytän nuoria lääkäreitä ja lääketieteen kandidaatteja.  Olin kymmenen Lääkäriliiton luottamusmiehenä ja siinä tehtävässä totuin edunvalvontaan ja sovitteluun.  Olen toiminut sairaalan turvallisuuspäällikkönä ja turvallisuustyöryhmän puheenjohtajana.  Potilasturvallisuutta pidän erittäin tärkeänä.  Suunnittelu- ja kehittämistehtäviin olen osallistunut aktiivisesti.  Olen ollut vuosia henkilöstötoimikunnan jäsenenä.  Keväällä 2012 osallistuin alueelliselle maanpuolustuskurssille. OLin helmikuussa 2017 maanpuolustuksen kertauskurssilla.

Toukokuussa 2013 siirryin Espoon sairaalan ylilääkäriksi. Toimin vanhusten palveluiden yksikössä ja olen sairaalan lääkäreiden esimies. Vastaan lääkäreiden rektytoinnista, koulutuksesta ja osallistun suunnittelu- ja kehittämistyöhön moniammattillisen, osaavan tiimin kanssa. Olen sairaalan johtoryhmän jäsen. HUS:n kanssa teemme paljon yhteistyötä. Meillä on Jorvissa yhteispäivystys, jota kehitetään koko ajan. Pitkän Helsingin työuran jälkeen työskentely Espoossa antaa uutta näkemystä ja perspektiiviä, jota voin hyödyntää myös luottamustoimissani helsinkiläisenä kotikaupunkini terveydenhuollon ja vanhustenhoidon parantamiseksi.  

Olen ollut 2013 lähtien Jorvin kampukselle rakennettavan Espoon sairaalan suunnittelun ohjausryhmässä vaikuttamassa sairaalan suunnitteluun toiminnan ja prosessien näkökulmasta.

Tässä MTV3-uutisten videoklippi heinäkuulta 2016, jossa kerron työstäni:

http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/espoo-pisti-potilaat-toihin-huikein-tuloksin/5958418

 

Uuden sairaalan käyttöönotto oli maaliskuussa 2017. Uudessa sairaalassa toimin kuntoutus tuotantoyksikön päällikkönä ja ylilääkärinä ja johdan prosessiorganisaatiossa kuntoutuksen kaikkia ammattiryhmiä.

Päätoimeni ohessa olen toiminut yli 10 vuoden ajan suuren vanhainkodin lääkärinä.  Siinä työssä olen hoitanut kokonaisvaltaisesti satoja helsinkiläisiä vanhuksia heidän viimeisinä elinvuosinaan ja kohdannut lukemattomia omaisia.