Työtehtäväni lääkärinä

 

Maritta Lääkärinä, avaa video tästä

 

Koulutukseltani olen geriatrian erikoislääkäri ja olen suorittanut erikoislääkäreiden johtamiskoulutuksen.  Olen pitkän työurani aikana toiminut terveyskeskuslääkärinä, hoitanut sotainvalideja Kaunialassa, työskennellyt yliopistosairaalassa ja ollut 15 vuotta Helsingin kaupunginsairaalassa lääkärinä, viimeiset kuusi vuotta apulaisylilääkärinä.  Opetan ja perehdytän nuoria lääkäreitä ja lääketieteen kandidaatteja.  Olin kymmenen Lääkäriliiton luottamusmiehenä ja siinä tehtävässä totuin edunvalvontaan ja sovitteluun.  Toimin Laakson sairaalan turvallisuuspäällikkönä ja turvallisuustyöryhmän puheenjohtajana 2013 asti.  Potilasturvallisuutta pidän erittäin tärkeänä.  Suunnittelu- ja kehittämistehtäviin olen osallistunut aktiivisesti.  Olen ollut vuosia henkilöstötoimikunnan jäsenenä.  Keväällä 2012 osallistuin alueelliselle maanpuolustuskurssille. Olin helmikuussa 2017 maanpuolustuksen kertauskurssilla.

Toukokuussa 2013 siirryin Espoon sairaalan ylilääkäriksi. Toimin vanhusten palveluiden yksikössä ja olen sairaalan lääkäreiden esimies. Vastaan lääkäreiden rektytoinnista, koulutuksesta ja osallistun suunnittelu- ja kehittämistyöhön moniammattillisen, osaavan tiimin kanssa. Olen sairaalan johtoryhmän jäsen. HUS:n kanssa teemme paljon yhteistyötä. Meillä on Jorvissa yhteispäivystys, jota kehitetään koko ajan. Pitkän Helsingin työuran jälkeen työskentely Espoossa antaa uutta näkemystä ja perspektiiviä, jota voin hyödyntää myös luottamustoimissani helsinkiläisenä kotikaupunkini terveydenhuollon ja vanhustenhoidon parantamiseksi. 

Vuonna 2015-2018 suoritin Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa Public eMBA-tutkinnon. Halusin syventää tietämystäni terveydenhuollon organisaatioiden toiminnasta ja johtamisesta. Koulutus antoi eväitä sote-uudistukseen ja avarsi näkemystä terveydenhuoltoon ja yliopistomaailmaan laajalti. Osanottajat olivat terveydenhuollon ja sosiaalitoimen johdon osaajia ja ammattilaisia. Verkostoituminen sinänsä toi näkemystä omaankin työhön ja koko terveydenhuollon laajaan kenttään eri perspektiiveistä.

Vuodesta 2020 olen toiminut Espoon sairaalassa ylilääkärinä vastaten hoitoketjuista, lääkäreiden koulutuksen suunnittelusta, yhteistyöstä vanhustenpalvelujen sisällä ja erikoissairaanhoitoon. Olen mukana erilaisissa suunnittelu- ja kehittämistehtävissä Espoon sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä länsi-Uudenmaan sotessa. Pitkä lääkärinura ja laaja työkokemus yhdistettynä jatkuvaan kouluttautumiseen antaa hyvän pohjan nähdä asioita laajasta näkövinkkelistä.

Olen ollut 2013 - 2017 Jorvin kampukselle rakennettavan Espoon sairaalan suunnittelun ohjausryhmässä vaikuttamassa sairaalan suunnitteluun toiminnan ja prosessien näkökulmasta.

Tässä MTV3-uutisten videoklippi heinäkuulta 2016, jossa kerron työstäni:

http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/espoo-pisti-potilaat-toihin-huikein-tuloksin/5958418

 

Uuden sairaalan käyttöönotto oli maaliskuussa 2017. Uudessa sairaalassa toimin 2017-2020 kuntoutus tuotantoyksikön päällikkönä ja ylilääkärinä ja johdin prosessiorganisaatiossa kuntoutuksen kaikkia ammattiryhmiä.

Päätoimeni ohessa toimin 14 vuoden ajan suuren vanhainkodin lääkärinä.  Siinä työssä olen hoitanut kokonaisvaltaisesti satoja helsinkiläisiä vanhuksia heidän viimeisinä elinvuosinaan ja kohdannut lukemattomia omaisia.