Työni moniammatillisen ryhmän jäsenenä

Olen tottunut ryhmätyöskentelijä ja koen moniammatillisen ryhmän voimavarana ja rikkautena – yhdessä saamme enemmän aikaan, jokaisen työpanos on arvokas.

Olen ennen lääketieteen opintoja suorittanut laboratoriohoitajan tutkinnon – sieltä lähtee arvostukseni ja ymmärrykseni hoitajan työn vaativuuteen.