Sairaalaa rakentamassa

13.9.2015

Suomessa on menossa useita suuria sairaalahankkeita ja laajoja peruskorjauksia

Maassamme on paljon sairaaloita, jotka ovat palvelleet vuosikymmeniä tehtävässään, mutta ovat terveydenhuollon muutospaineessa jääneet kehityksestä tai jopa muodostuneet uuden toiminnan jarruksi tai esteeksi. Entisaikojen suuret potilassalit ovat jääneet muistoksi menneestä ajasta, jolloin sairaalabakteerit eivät olleet vielä rantautuneet kaukaiseen  Suomeen eikä potilastietojen salassapitoa eikä potilaan yksityisyyttä juuri kukaan osannut vaatia. Pikkulastenkin vanhemmat muista omaisista puhumattakaan karkoitettiin sairaalasta vierailuaikojen päätyttyä. 1980-luvulla ei tulisi mieleenkään, että vanhemmat olisivat yöpyneet lapsensa kanssa sairaalassa. Siihen ei oltu varattu tilaa eikä sitä moni äiti tai isä uskaltanut ehdottaakaan.

Toisin on tänä päivänä: uusiin sairaaloihin rakennetaan pääasiassa yhden hengen huoneita ja usein suunnitellaan omaiselle yöpymismahdollisuus. Sairaalan henkilökunta on suunnittelemassa rakentamisen ammattilaisten kanssa sairaalaa alusta alkaen. Prosessit ja toiminnat kuvataan tarkoin jo suunnitteluvaiheessa, tehdään mallihuone, jossa käytännössä testataan potilaiden hoitoa. Myös potilaat ja kuntalaiset otetaan mukaan suunnitteluun. Sairaalan rakennusvaiheessa suunnittelussa mukana olevat terveydenhuollon ammattilaiset pukevat monta kertaa turvakengät, kypärän ja turvaliivin päälleen ja menevät rakennustyömaalle katsomaan, että tehdyt suunnitelmat näyttävät reaalimaailmassa siltä kuin on tavoitteena. 

Terveydenhuollon muutospaineet, sairaalahoitojaksojen lyhentyminen, päiväkirurgia ja avohoitopainotteisuus vaativat sairaalarakennuksilta aivan uusia tilaratkaisuja, jotka eivät aina ole toteutettavissa vanhoja rakennuksia peruskorjaamalla. Myös perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon synergiaetuja saadaan helpommin rakentamalla sairaalat lähelle toisiaan. Emme pyri vain kohti uutta ja parempaa rakennusta vaan samalla myös tehokkaampaa ja parempaa terveydenhuoltoa