Työttömyydestä

13.11.2016

Nuorten pitkäaikaistyöttömyyden poistamiseen on tartuttava

Edustan toimialaa, jolla työttömyyttä ei juuri esiinny. Tosin valmistuessani lääkäriksi 1990-luvun laman aikaan etenkin vastavalmistuneita lääkäreitä oli lyhyen aikaa työttömänä. Taloustilanne kuitenkin korjaantui nopeasti ja sen jälkeen terveydenhuoltoalalla on ollut pulaa koulutetuista työntekijöistä. Lääkäreiden kohdalla tietyt erikoisalat ovat vetovoimaisempia ja siksi esim kirurgit saattavat joutua muuttamaan työn perässä löytääkseen erikoisalansa töitä. Toisaalta esim reumatologeista ja fysiatreista on pulaa laajalti. Omassa työssäni en siis ole kohdannut työttömyyttä.

Nuorten pitkäaikaistyöttömyys konkretisoitui minulle kun ryhdyin asukasyhdistyksen puheenjohtajan roolissa pitkäaikaistyömän nuoren työllistäjäksi Konala-Seuran ollessa työnantaja ja minä kylätalkkariksi työllistettävän pitkäaikaistyöttömän esimies. Kylätalkkarin työpalvelusta myydään ensisijaisesti alueemme ikäihmisille heidän kotona pärjäämisensä tukemiseksi. Kylätalkkari pilkkoo puita, tekee pihatöitä, pesee ikkunoita, käy kaupassa ja tekee muita kotitöitä.

Ajatus on hieno: nuori pitkäaikaistyötön saa mielekästä työtä ja vanhus apua pärjätäkseen kotona mahdollisimman pitkään. Mielestäni tämäntyyppistä mahdollisuutta tulisi tarjota kaikille nuorille työttömille, jotta he saavat kiinnityksen työelämään ja ryhtiä päiväänsä. Nuorten on myös tärkeää olla eri-ikäisten seurassa. Kaikkien isovanhemmat eivät asu lähellä eikä kaikilla vanhuksilla ole sukulaisia.

Pitkäaikaistyöttömien kautta minulle on myös valjennut miten vähän työttömät saavat tukea ja neuvontaa: henkilökuntaa on vähennetty ja aikaa TE-toimistoon on vaikea saada. Jos oma työllistymishalukkuus on hiipunut, ilman TE-toimiston tukea saa olla rauhassa.

Meillä ei ole varaa menettää nuoriamme työelämän ulkopuolelle. Siksi kaikille nuorille tulee taata opiskelu- tai työpaikka. Ketään ei tulisi jättää pelkän työmarkkinatuen varaan vaan sen ehtona tulisi olla työpalvelu. Kylätalkkaritoiminta yksi hieno esimerkki tämäntyyppisestä työllistymisestä.