Asumismuodon vaihtoehtona ryhmäasuminen

27.2.2017

Ryhmäasuminen on vaihtoehto, joka sopii myös vanhuksille

Opiskelijoiden soluasunnot olivat omana opiskeluaikanani opiskelijoiden vaihtoehtoinen asumismuoto, josta monet aloittivat tavoitteena yksiö. Jossain vaiheessa soluasuntoja alettiin muuttaa yksiöiksi, koska vain osa viihtyi niissä.

Helsingissä yli puolet asuu yksin. Heistä osa pitää sitä itselleen parhaana mahdollisena vaihtoehtona, osalle se on pakon sanelema ratkaisu. Ikäihmisistä osa on leskeytynyt ja jäänyt sitä kautta asumaan yksin tahtomattaan. Osa sopeutuu tilanteeseen ja kokee olevansa oman elämänsä valtiaita. Osa taas kokee  yksinasumisen turvattomana ja kärsii yksinäisyydestään. Etenkin toimintakyvyn ja liikkumisen heikennyttyä yksinasuminen voi muodostua elinpiiriä kaventavaksi ja mielialaa madaltavaksi elämänvaiheeksi.

Monet kokevat, että kotihoidon tai omaisten lyhyiden visiittien jälkeen vuorokauteen jää liian paljon yksinäisiä, toimettomia tunteja, jotka saattavat ahdistaa. Ystävätja ikätoverit ovat poistuneet yksi toisensa jälkeen ympäriltä, osa muuttanut hoitokotiin, osalta on muisti heikentynyt siinä määrin, että vierailut eivät onnistu eikä vanhojen ystävien kanssa enää juttu luista. Naapuritkin ovat vaihtuneet eikä heitä tapaa, kun asunnosta ei enää jaksa lähteä ulos.

Ryhmäasuminen on osalle hyvä vaihtoehto. Sitä on toteutettu esim Hollannissa ja Tanskassa hyvällä menestyksellä. Asunnot ovat usein isoja, osa on omakotitaloja omalla pihalla, johon muistisairaskin uskaltaa mennä. Kaikilla asukkailla omat huoneet, usein myös omat kylpuhuoneet. Oleskelutilat ovat kaikille yhteiset ja sinne voi tulla silloin kun haluaa tai olla oman huoneen rauhassa. Kotihoito voi käydä yhdellä oven avauksella monen luona. Asukkaat ovat usein eri kuntoisia ja voivat katsoa toistensa perään luoden turvallisuutta tai halutessaan auttaakin. Ruokailu on mahdollista järjestää kaikille yhteisenä hetkenä esim ateriapalvelun kautta. Toki asukkailla on mahdollisuus myös itse valmistaa ruokaa niin halutessaan.

Tanskassa ryhmäkotiin saatetaan muuttaa ennen eläkkeelle jäämistäkin. Osa asukkaista saattaa tuntea toisensa ennalta ja ovat pitkään suunnitelleen seniorivaiheen asumismuotoon, osa muuttaa leskeydyttyään.

Ryhmäasuminen on yksi monista vaihtoehdoista. Se sopii osalle, mutta oikeille henkilöille oikeassa elämäntilanteessa ryhmäasuminen on erinomainen vaihtoehto, joka tulee ottaa huomioon asuntorakentamisessa.