Kotitalousvähennyksestä hyötyy myös ikäihminen

7.2.2021

Ikäihmisten kannalta kotitalousvähennys on tärkeä: myös lapset ovat oikeutettuja vähennykseen vanhemmilleen kustantamastaan kotitaloustyöstä.

Kotitalousvähennyksestä on tehty tutkimusta, mutta tulkinta ei ole vakuuttavaa. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen julkaiseman tutkimuksen mukaan kotitalousvähennys ei paranna työllisyyttä, ei vaikuta kulutustottumuksiin eikä kitke harmaata taloutta. Väitteet ovat suorastaan järjenvastaisia.

Monen iäkkään kotona asumista tukee se, että hän saa kotiinsa apua siivoukseen ja muuhun kotitaloustyöhön, mitä kunnallinen kotiapu ei kata. Iäkkäiden usein haluavat asua tutussa omakotitalossaan vaikka voimat eivät enää riitä välttämättömiin kunnassopitotöihin ja siivoukseen pihatöistä puhumattakaan. Luminen talvi voi tehdä asumisesti ylitsepääsemättömän turvallisuusriskin. Monet iäkkään joutuvat nipistämään pienestä eläkkeestään jotain menoja pois. Usein käy niin, että silloin tingitään juuri kotitaloustuen piiriin kuuluvista palveluista.

Sisarusten kesken tulee usein kiistaa siitä, kuka hoitaa vanhempia heidän voimiensa vähennyttyä ja avun tarpeen lisäännyttyä. Lähellä asuvat lapset ja usein tyttäret ovat tässä tehtävässä ensimmäisiä ja heille jää suurin vastuu. Kaukana asuville tulee tässä avuksi kotitalousvähennys. He voivat ostaa hoiva- ja kotitalouspalvelua vanhemmilleen ja se on kotitalousvähennyskelpoista. Näin taakkaa voidaan jakaa. Itse ostan 96-vuotiaalle, yli 200 kilometrin päässä asuvalle äidilleni säännöllisesti kotitalouspalvelua. Haluan  näin olla tukemassa äitini kotona pärjäämistä ja näin jakaa äitini kanssa samalla paikkakunnalla asuvien sisarusteni kanssa äitini hoitoon osallistumista. Tässä on kyse avusta, jonka mielelläni itse tekisin, jos asuisin lähempänä. Mielestäni on kohtuullista, että siitä saa kotitalousvähennystä. Lapset saavat myös kotitalousvähennystä vanhempiensa asuntoon teetetyn  remontin työkustannuksista.

Kokoomuksen esille ottama superhoivavähennys on todella loistava ehdotus kansantaloudellisesti tärkeä ja tukee ikäihmisten kotona asumista, joka on äärimmäisen tärkeä inhimillisesti ja sosiaali- ja terveydenhuollon kantokyvyn huomioon ottaen.

VATT:n tutkimus osoittaa, että tärkeää suhtautua kriittisesti tutkimukseen ja tiedon tulkintaan. Omaa arviointikykyä ei pidä aliarvioida, terveelle epäilykselle tulee suoda sijaa. Kotitalousvähennyksen hoivapalveluosuutta on syytä lisätä tuntuvasti.