Vanhusten asumisesta

Suurin osa helsinkiläisistä vanhuksista asuu yksin, osa heistä kärsii yksinäisyydestä, liian monet ovat oman kotinsa vankeja vanhan asuntokannan hissittömyyden takia

Ryhmäkotiasumista tuettava ja tarjottava vaihtoehtona yksinasumiseen

  • Kotihoidon palvelut tavoittavat samalla käynnillä usean asiakkaan, kotihoidon asiakaskontaktia voidaan hyödyntää paremmin
  • Omaisten osallistumista vanhuksen arkeen voidaan jakaa ja vapaaehtoistyön osuutta lisätä